Tags:

Martin longden

  • Giới chức ngoại giao Anh và Taliban tổ chức đối thoại

    Giới chức ngoại giao Anh và Taliban tổ chức đối thoại

    Đại biện phái bộ Anh về Afghanistan ở Doha (Qatar) Martin Longden đã tổ chức đối thoại với quyền Ngoại trưởng Afghanistan do lực lượng Taliban bổ nhiệm - Amir Khan Muttaqi, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa trẻ em gái trở lại trường học.