Tags:

Kiểm toán nhà nước

 • Kiểm toán nguồn nước - những yêu cầu đặt ra để góp phần bảo vệ môi trường

  Kiểm toán nguồn nước - những yêu cầu đặt ra để góp phần bảo vệ môi trường

  Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam và một số cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) thuộc khu vực Đông Nam Á đang nỗ lực chuẩn bị cho cuộc kiểm toán hợp tác việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong gắn với thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, dự kiến triển khai vào năm 2021.

 • Hội nhập quốc tế - yêu cầu đặt ra trong Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước

  Hội nhập quốc tế - yêu cầu đặt ra trong Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước

  Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập của Kiểm toán Nhà nước đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển chung của Kiểm toán Nhà nước ngay từ những ngày đầu thành lập. Hoạt động hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng về phạm vi và tăng cường về chiều sâu.

 • Kiểm toán Nhà nước tích cực thực hiện công khai kết quả kiểm toán

  Kiểm toán Nhà nước tích cực thực hiện công khai kết quả kiểm toán

  Trở thành thành viên chính thức của Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) từ năm 1997, Kiểm toán Nhà nước đã tích cực thực hiện công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là công khai kết quả kiểm toán trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ năm 2006 trở lại đây.

 • Công tác thanh tra góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

  Công tác thanh tra góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán

  Trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch kiểm toán hằng năm, đáp ứng tốt công tác kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

 • Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng đào tạo, đóng góp có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ kiểm toán viên.

 • Những thách thức của kiểm toán Thuế trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

  Những thách thức của kiểm toán Thuế trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

  Thế giới đã bước vào thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), thời kỳ của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Trong xu thế đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý thuế đã phát huy vai trò mạnh mẽ trong bối cảnh số lượng người nộp thuế ngày càng tăng, quy mô và lĩnh vực hoạt động đa dạng, phức tạp. Thực tế này cũng đang đặt ra rất nhiều thách thức cho Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong quá trình kiểm toán thuế.

 • Kiểm toán Nhà nước là công cụ trọng yếu để kiểm soát quản lý tài chính, tài sản công

  Kiểm toán Nhà nước là công cụ trọng yếu để kiểm soát quản lý tài chính, tài sản công

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030); trong đó xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính, tập trung ở khuôn khổ pháp lý, hệ thống tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm toán, hội nhập, hợp tác quốc tế và công nghệ thông tin, công nghệ cao…

 • Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030

  Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030).

 • Năm 2021, tiếp tục giảm 20.076 biên chế do Chính phủ quản lý

  Năm 2021, tiếp tục giảm 20.076 biên chế do Chính phủ quản lý

  Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, chiều 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

 • Khẩn trương thực hiện Kết luận Kiểm toán liên quan đến Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây, Cà Mau

  Khẩn trương thực hiện Kết luận Kiểm toán liên quan đến Dự án đầu tư nâng cấp đê biển Tây, Cà Mau

  Chiều 8/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Công văn hỏa tốc số 5373/UBND-XD về việc khẩn trương thực hiện Kết luận Kiểm toán Nhà nước Khu vực 5 liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

 • UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh việc quản lý thực hiện dự án nâng cấp đê biển Tây

  UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh việc quản lý thực hiện dự án nâng cấp đê biển Tây

  Ngày 8/9, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, trên cơ sở kết luận của Kiểm toán Nhà nước (Khu vực 5) liên quan đến dự án xây dựng nâng cấp đê biển Tây, UBND tỉnh đang tích cực chấn chỉnh, khắc phục một số nội dung còn vướng mắc, hạn chế trong quản lý thực hiện dự án kể trên; đồng thời tập trung xử lý về trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước. 

 • Khắc phục hạn chế tại Dự án 4 tuyến đường chính và cầu Thủ Thiêm 2

  Khắc phục hạn chế tại Dự án 4 tuyến đường chính và cầu Thủ Thiêm 2

  Liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo số 228/KTNN-TH về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính và dự án cầu Thủ Thiêm 2 theo hợp đồng BT (đầu tư - chuyển giao) đều do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

 • Xung quanh việc khắc phục sai sót của dự án đường dây 500kV

  Xung quanh việc khắc phục sai sót của dự án đường dây 500kV

  Dự án đường dây 500kV Trung tâm điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư là một trong những dự án trọng điểm. Tuy nhiên, sau gần 4 năm thực hiện dự án, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện khá nhiều tồn tại, sai sót ở dự án này. Vậy cho đến nay, việc thực hiện khắc phục các sai sót đã được EVNNPT thực hiện đến đâu?

 • Kiểm toán Nhà nước: Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, không ngừng gia tăng giá trị

  Kiểm toán Nhà nước: Độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, không ngừng gia tăng giá trị

  Chiều 12/8, Phiên họp 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã cho ý kiến về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030.

 • Xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước kỷ cương, liêm chính

  Xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước kỷ cương, liêm chính

  Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước xác định mục tiêu tổng quát xuyên suốt là: “Xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”.

 • KTNN Việt Nam đóng góp quan trọng trong vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Ban điều hành ASOSAI 

  KTNN Việt Nam đóng góp quan trọng trong vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Ban điều hành ASOSAI 

  Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch ASOSAI đã và đang từng bước nỗ lực thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo ASOSAI trong thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018 - 2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững.

 • Họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 thành công tốt đẹp

  Họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 thành công tốt đẹp

  Tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 do Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam tổ chức mới đây, Chủ tịch Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhấn mạnh: “Cuộc họp đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra, mang đến một diễn đàn cởi mở, xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên Ban điều hành để quyết định những vấn đề quan trọng đối với các hoạt động của ASOSAI và đưa đến các hành động cụ thể hướng tới tầm nhìn, sứ mệnh của Tổ chức”.

 • Đề xuất kiểm toán nguồn nước sông Mê Kông nhận được nhiều sự ủng hộ

  Đề xuất kiểm toán nguồn nước sông Mê Kông nhận được nhiều sự ủng hộ

  Tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra chiều 27/7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mê Kông do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện với chủ đề "Báo cáo về cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021".

 • ASOSAI chia sẻ phương án hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19

  ASOSAI chia sẻ phương án hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19

  Chiều 27/7, Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

 • Khai mạc Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

  Khai mạc Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55

  Chiều 27/7, Cuộc họp Ban điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 55 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.