Tags:

Kariera group

  • Vinh danh Nhà tuyển dụng yêu thích 2023 do CareerViet tổ chức

    Vinh danh Nhà tuyển dụng yêu thích 2023 do CareerViet tổ chức

    CareerViet vừa tổ chức thành công sự kiện "Holistic Excellence" và lễ trao giải "Employer of Choice 2023" - vinh danh những Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất trong năm vừa qua. Với sự bảo trợ từ tập đoàn Kariera Group, sự kiện đã tạo ra diễn đàn nhân sự cấp cao, bàn về các giải pháp xây dựng thương hiệu tuyển dụng xuất sắc toàn diện, với sự tham gia của hơn 1000 đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.