Tags:

Gaet

  • Núi Pháo và GAET hợp tác chiến lược về dịch vụ nổ mìn

    Núi Pháo và GAET hợp tác chiến lược về dịch vụ nổ mìn

    Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET) là đối tác mới cung cấp dịch vụ nổ mìn cho Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) theo Thỏa thuận Hợp tác chiến lược hai bên vừa ký kết.

  • Mua bán pháo hoa ngoài cửa hàng Nhà máy Z121 và Tổng công ty GAET là vi phạm pháp luật

    Mua bán pháo hoa ngoài cửa hàng Nhà máy Z121 và Tổng công ty GAET là vi phạm pháp luật

    Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo người tiêu dùng khi mua pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2023 và khẳng định đây là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.