Tags:

Financeasia awards 2024

  • SHB chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024

    SHB chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại FinanceAsia Awards 2024

    Trong khuôn khổ giải thưởng FinanceAsia Awards 2024, SHB chiến thắng 3 hạng mục giải thưởng quan trọng, được đánh giá dựa trên những tác động tích cực dành cho khách hàng, xã hội và người lao động. Giải thưởng khẳng định hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong việc phát triển bền vững, xác định con người là chủ thể và trách nhiệm cộng đồng.