Tags:

Expend4bles

  • 'Expend4bles' mở màn thất bại nặng nề

    'Expend4bles' mở màn thất bại nặng nề

    Sylvester Stallone, Jason Statham và một danh sách dài các ngôi sao hành động khác đã không thể hợp lực để cứu “Expend4bles” (tựa chiếu tại Việt Nam: Biệt đội đánh thuê 4) khỏi thất bại nặng nề trong tuần đầu công chiếu.