Tags:

Chatbot replika

  • Italy cấm chatbot Replika sử dụng dữ liệu của người dùng

    Italy cấm chatbot Replika sử dụng dữ liệu của người dùng

    Ngày 3/2, Cơ quan Bảo vệ dữ liệu của Italy thông báo đã cấm chatbot Replika sử dụng các dữ liệu cá nhân của công dân nước này, do lo ngại rằng điều này có thể gây rủi ro cho trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương tinh thần.