Tags:

Ca f0

 • Ngày 19/5/2023: Có 1.980 ca COVID-19 mới, 442 ca F0 khỏi bệnh

  Ngày 19/5/2023: Có 1.980 ca COVID-19 mới, 442 ca F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19/5/2023 của Bộ Y tế cho biết, có 1.980 ca mắc mới COVID-19, 442 ca khỏi bệnh, không có F0 tử vong. Trong ngày 18/5/2023 có 2.471 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.345.927 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.698.458 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi 18.681.926 liều.

 • Ngày 16/9: Cả nước ghi nhận 3.080 ca COVID-19 mới

  Ngày 16/9: Cả nước ghi nhận 3.080 ca COVID-19 mới

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/9/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.080 ca mắc mới COVID-19, 59.923 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 15/9 có 117.210 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 259.176.472 liều.

 • DỊch COVID-19 ngày 15/9: Có 2.965 ca mắc mới, 5 F0 tử vong, 55.181 F0 khỏi bệnh

  DỊch COVID-19 ngày 15/9: Có 2.965 ca mắc mới, 5 F0 tử vong, 55.181 F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.965 ca mắc mới COVID-19, 55.181 ca khỏi bệnh, 05 ca F0 tử vong tại An Giang 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Tây Ninh 2 ca. Trong ngày 14/9/2022 có 124.437 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 259.059.262 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.024.825 liều, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 22.773.049 liều và tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 16.261.388 liều.

 • Ngày 14/9: Cả nước ghi nhận 3.107 ca COVID-19 mới

  Ngày 14/9: Cả nước ghi nhận 3.107 ca COVID-19 mới

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/9/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.107 ca mắc mới COVID-19, 45.328 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 13/9/2022 có 127.375 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 258.934.825 liều.

 • Ngày 31/8: Cả nước ghi nhận 2.727 ca COVID-19 mới

  Ngày 31/8: Cả nước ghi nhận 2.727 ca COVID-19 mới

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 31/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.727 ca mắc mới COVID-19, 8.489 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 30/8/2022 có 354.499 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 256.646.264 liều.

 • Ngày 30/8: Cả nước ghi nhận 3.241 ca COVID-19 mới, 4 F0 tử vong

  Ngày 30/8: Cả nước ghi nhận 3.241 ca COVID-19 mới, 4 F0 tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.241 ca mắc mới COVID-19, 13.142 ca khỏi bệnh, 4 ca F0 tử vong tại Cần Thơ, Hà Nội, Khánh Hòa và Tây Ninh. Trong ngày 29/8/2022 có 300.913 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 256.291.765 liều.

 • Ngày 29/8: Có 2.409 ca COVID-19 mới, 1 F0 tại Hải Dương tử vong

  Ngày 29/8: Có 2.409 ca COVID-19 mới, 1 F0 tại Hải Dương tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 29/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.409 ca mắc mới COVID-19, 7.007 ca khỏi bệnh, 1 ca F0 tử vong tại Hải Dương.

 • Ngày 27/8: Thêm 2.197 ca mắc COVID-19, 1 bệnh nhân ở Ninh Bình tử vong

  Ngày 27/8: Thêm 2.197 ca mắc COVID-19, 1 bệnh nhân ở Ninh Bình tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.197 ca mắc mới COVID-19, 13.939 ca khỏi bệnh, 1 ca F0 tử vong tại Ninh Bình.

 • Ngày 25/8: Cả nước ghi nhận 3.346 ca COVID-19 mới, 2 F0 tử vong

  Ngày 25/8: Cả nước ghi nhận 3.346 ca COVID-19 mới, 2 F0 tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.346 ca mắc mới COVID-19, 12.747 ca khỏi bệnh, 2 ca F0 tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Tây Ninh. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 254.635.420 liều.

 • Ngày 24/8: Số mắc mới COVID-19 mới tăng lên 3.591 ca

  Ngày 24/8: Số mắc mới COVID-19 mới tăng lên 3.591 ca

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.591 ca mắc mới COVID-19, 14.132 ca khỏi bệnh, 2 ca F0 tử vong tại Tây Ninh. Trong ngày 23/8/2022 có 561.916 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 255.132.271 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 218.345.144 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.054.216 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.732.911 liều.

 • Ngày 23/8: Số mắc COVID-19 mới tăng lên 3.252 ca, 9.367 F0 khỏi bệnh

  Ngày 23/8: Số mắc COVID-19 mới tăng lên 3.252 ca, 9.367 F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 3.252 ca mắc mới COVID-19, 9.367 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 22/8/2022 có 215.841 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 254.786.196 liều.

 • Ngày 22/8: Có 2.197 ca mắc mới COVID-19, 8.224 F0 khỏi bệnh, 1 ca tử vong

  Ngày 22/8: Có 2.197 ca mắc mới COVID-19, 8.224 F0 khỏi bệnh, 1 ca tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 22/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.197 ca mắc mới COVID-19, 8.224 ca khỏi bệnh, 1 ca F0 tử vong tại Quảng Ninh. Trong ngày 21/8/2022 có 207.401 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 254.570.355 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.949.513 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.985.687 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.635.155 liều.

 • Có 1.561 ca COVID-19 mới, 9.872 F0 khỏi bệnh trong ngày 21/8

  Có 1.561 ca COVID-19 mới, 9.872 F0 khỏi bệnh trong ngày 21/8

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 21/8 của Bộ Y tế cho biết, có 1.561 ca mắc mới COVID-19, 9.872 ca khỏi bệnh, 1 ca F0 tử vong tại Hà Nội.

 • Dịch COVID-19 ngày 20/8: Có 2.704 ca mắc mới, 6.395 F0 khỏi bệnh

  Dịch COVID-19 ngày 20/8: Có 2.704 ca mắc mới, 6.395 F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 20/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.704 ca mắc mới COVID-19, 6.395 ca khỏi bệnh, có 1 ca F0 tử vong tại Hà Nội. Trong ngày 19/8/2022 có 696.048 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 254.094.637 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 217.704.947 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.926.102 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 14.463.588 liều.

 • Ngày 17/8: Có 2.814 ca mắc mới COVID-19, 5.298 F0 khỏi bệnh, 3 ca tử vong

  Ngày 17/8: Có 2.814 ca mắc mới COVID-19, 5.298 F0 khỏi bệnh, 3 ca tử vong

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 17/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.814 ca mắc mới COVID-19, 5.298 ca khỏi bệnh, có 3 ca F0 tử vong tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội và Quảng Ninh. Trong ngày 16/8/2022 có 417.395 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 252.097.399 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.641.550 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.659.908 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.795.941 liều.

 • Dịch COVID-19 ngày 16/8: Số ca mắc mới tăng lên 2.983 ca, 5.214 F0 khỏi bệnh

  Dịch COVID-19 ngày 16/8: Số ca mắc mới tăng lên 2.983 ca, 5.214 F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 16/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.983 ca mắc mới COVID-19, 5.214 ca khỏi bệnh, có 2 ca F0 tử vong tại Điện Biên và Quảng Ninh. Trong ngày 15/8/2022 có 223.705 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 251.680.004 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.412.521 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.610.587 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.656.896 liều.

 • Ngày 15/8: Có 1.695 ca mắc mới COVID-19, 9.257 F0 khỏi bệnh

  Ngày 15/8: Có 1.695 ca mắc mới COVID-19, 9.257 F0 khỏi bệnh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 1.695 ca mắc mới COVID-19, 9.257 ca khỏi bệnh, không có ca F0 tử vong. Trong ngày 14/8/2022 có 152.167 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 251.456.299 liều, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 216.336.311 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.583.412 liều và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.536.576 liều.

 • Ngày 14/8: Cả nước ghi nhận 1.429 ca mắc mới COVID-19

  Ngày 14/8: Cả nước ghi nhận 1.429 ca mắc mới COVID-19

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 14/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 1.429 ca mắc mới COVID-19, 5.932 ca khỏi bệnh, 01 ca F0 tử vong tại Tây Ninh. Trong ngày 13/8/2022 có 311.386 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 251.304.132 liều.

 • Dịch COVID-19 ngày 13/8: Có 1.815 ca mắc mới, số ca khỏi bệnh gấp gần 3 lần

  Dịch COVID-19 ngày 13/8: Có 1.815 ca mắc mới, số ca khỏi bệnh gấp gần 3 lần

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 1.815 ca mắc mới COVID-19, 5.186 ca khỏi bệnh, 01 ca F0 tử vong tại Điện Biên.

 • Ngày 12/8, ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Quảng Ninh

  Ngày 12/8, ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Quảng Ninh

  Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 12/8/2022 của Bộ Y tế cho biết, có 2.192 ca mắc mới COVID-19, 5.897 ca khỏi bệnh, 1 ca F0 tử vong tại Quảng Ninh.