Tags:

Best physics tuition

  • Trung tâm Best Physics Tuition có kế hoạch phát triển nền tảng dạy môn vật lý trực tuyến, số hóa

    Trung tâm Best Physics Tuition có kế hoạch phát triển nền tảng dạy môn vật lý trực tuyến, số hóa

    SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 26 tháng 10 năm 2020 – Best Physics Tuition Centre (tạm dịch Trung tâm Dạy vật lý tốt nhất) cho biết đang có kế hoạch phát triển một nền tảng học tập công nghệ thông tin bằng cách khai thác việc sử dụng Khoản tài trợ phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Grant – EDG) do Chính phủ Singapore tài trợ. Dự án này đang được thực hiện, cùng với việc số hóa các dịch vụ để học trực tuyến.