Tags:

Aung soe

  • Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác an ninh

    Việt Nam - Myanmar tăng cường hợp tác an ninh

    Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung Soe đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

  • Tăng cường hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Myanmar

    Tăng cường hợp tác an ninh giữa Việt Nam và Myanmar

    Chiều 12/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung Soe sang thăm và dự Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam - Myanmar.