Tags:

Ajcep

 • Quan hệ thương mại ASEAN - Nhật Bản

  Quan hệ thương mại ASEAN - Nhật Bản

  Quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và Nhật Bản bắt đầu thiết lập vào năm 1973. Một trong những dấu ấn quan trọng trong quan hệ thương mại song phương ASEAN - Nhật Bản là hai bên cùng nhau ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) năm 2008 trên cơ sở Hiệp định khung về đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản đã được ký năm 2003. Những nỗ lực trong hợp tác thương mại đã đưa Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này (sau Trung Quốc và Mỹ).

 • Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đối tác Toàn diện ASEAN - Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực ở 6 nước

  Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đối tác Toàn diện ASEAN - Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực ở 6 nước

  Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/8, Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) đã chính thức có hiệu lực ở Nhật Bản và 5 nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đây là những quốc gia đã hoàn tất các thủ tục pháp lý ở trong nước để phê chuẩn văn bản này.

 • Phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

  Phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) ký ngày 14/4/2008.