Tags:

Ai g42

  • Microsoft đầu tư lớn vào dịch vụ điện toán đám mây

    Microsoft đầu tư lớn vào dịch vụ điện toán đám mây

    Tập đoàn Microsoft mới đây cho biết đang hợp tác với công ty AI G42 có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để đầu tư 1 tỷ USD xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Kenya như một phần trong nỗ lực mở rộng dịch vụ điện toán đám mây ở Đông Phi.

  • Microsoft đẩy mạnh đầu tư vào AI

    Microsoft đẩy mạnh đầu tư vào AI

    Tập đoàn công nghệ Microsoft sẽ đầu tư 1,5 tỉ USD vào công ty trí tuệ nhân tạo (AI) G42, trở thành cổ đông thiểu số và sẽ giữ một ghế trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) này. Đây là thông báo ngày 16/4 của Microsoft và G42.