Tags:

1 6

  • Tuyên bố chung về cuộc đàm phán ASEAN+6 đầu tiên

    Tuyên bố chung nêu rõ các cuộc đàm phán RCEP thừa nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc kinh tế khu vực và lợi ích của các đối tác FTA của ASEAN trong hỗ trợ và đóng góp vào hội nhập kinh tế, phát triển kinh tế công bằng và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước tham gia.

  • ASEAN+6 đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện khu vực

    10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 6 đối tác kinh tế quan trọng của khối là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Niu Dilân và Ấn Độ (còn gọi là ASEAN+6), ngày 9/5 đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên hướng tới việc thiết lập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực...