Thông báo Thay đổi Giấy phép thành lập

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Giấy phép số 418/GP-HCM có hiệu lực từ ngày 25/06/2020 thay thế Giấy phép số 21/GP-NHNN ngày 19/01/2011 cho Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (KB HCMC)

Chú thích ảnh

Cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh bằng tiếng Việt: Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

- Tên chi nhánh bằng tiếng Anh: Kookmin Bank – Ho Chi Minh City Branch

- Tên chi nhánh viết tắt: KB HCMC

-Tên giao dịch : Kookmin Bank – Ho Chi Minh City Branch

- Địa chỉ chi nhánh:  Lầu 3, Tòa nhà Mplaza Saigon, số 39 Lê Duần, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số vốn được cấp: 100.000.000.000 USD (Một trăm triệu đô la Mỹ)

Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, gồm các hoạt động sau đây :

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

a) Cho vay;

b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;

c) Bảo lãnh ngân hàng;

d) Phát hành thẻ tín dụng;

đ) Bao thanh toán trong nước;

3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:

a. Cung ứng phương tiện thanh toán;

b. Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

5. Mở tài khoản:

a) Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

b) Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.

7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn

8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

9. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.

10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

11. Dịch vụ môi giới tiền tệ.

12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

15. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo hợp đồng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

16. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.

Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các cơ quan ban ngành có liên quan, quý khách hàng và đối tác của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được rõ.

Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi vốn điều lệ
Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi vốn điều lệ

- Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-HCM ngày 13/05/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Kookmin – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN