Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi nguồn quỹ BHXH, BHYT

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Y tế về việc vi phạm trong cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.(đọc thêm)