Video quá trình huấn luyện 'binh sĩ sói' khắc nghiệt của Lục quân Mỹ tại Alaska

“Chiến đấu như một con sói” là tuyên bố chung của Lữ đoàn số 1, Sư đoàn dù 11 thuộc Lục quân Mỹ, đang huấn luyện gần Fairbanks, Alaska nơi nhiệt độ thường xuyên giảm xuống dưới -45 độ C trong hơn 2/3 năm.(đọc thêm)