Ve chai thời công nghệ 4.0

Một ứng dụng mới có tên VECA hoạt động giống như mô hình gọi xe công nghệ, kết nối người bán và người thu gom thế liệu. Người có nhu cầu bán phế liệu sẽ đăng lên ứng dụng để "gọi" người thu gom đến mua. Giá các phế liệu sẽ được tổng hợp và điều chỉnh dựa theo giá thu mua của vựa.(đọc thêm)