Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải

Chiều 25/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải.(đọc thêm)