Tiếp nhận gần 9.000 đơn vị máu tại Lễ hội Xuân hồng năm 2024

Tại Lễ hội Xuân hồng năm 2024 diễn ra từ ngày 18 - 25/2/2024, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được gần 9.000 đơn vị máu. (đọc thêm)