S&P Global Ratings xếp hạng Việt Nam mức “BB+/B” với triển vọng ổn định

Theo trang disclosure.spglobal.com (Mỹ) ngày 20/6/2024, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (Mỹ) xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Việt Nam trong dài hạn ở mức “BB+” và trong ngắn hạn ở mức “B”. Triển vọng về xếp hạng tín nhiệm trong dài hạn là ổn định.(đọc thêm)