Số đầu đạn hạt nhân trên thế giới tiếp tục tăng

Một báo cáo mới đây do tổ chức phi chính phủ People's Aid của Na Uy thực hiện cho thấy số lượng các đầu đạn hạt nhân sẵn sàng để sử dụng trên thế giới đã tăng lên trong năm 2022. (đọc thêm)