Quý I năm 2023: Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 29,7 lần

Tính chung quý I năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2,7 triệu lượt người, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm 2022 nhưng vẫn chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. (đọc thêm)