Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2023: 'Thời tiết, khí hậu và nước - Tương lai qua các thế hệ'

Chủ đề của Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 là “Thời tiết, khí hậu và nước - Tương lai qua các thế hệ” nhằm phản ánh các vấn đề về biến đổi khí hậu, thời tiết, nhiệt độ và tài nguyên nước đang diễn ra phổ biến và dữ dội trên thế giới. (đọc thêm)