Làm rõ cá nhân, tổ chức phá rừng KfW6 để mở đường ở Quảng Ngãi

Ngày 1/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế khu vực rừng KfW6 tại thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường, tỉnh Quảng Ngãi -  nơi tuyến đường dài khoảng 1Km được mở trong rừng tự nhiên khi chưa được cấp thẩm quyền cấp phép. (đọc thêm)