Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Những dấu ấn về lập pháp và nhân sự

Kỳ họp thứ 7 đã để lại những dấu ấn về lập pháp và nhân sự cấp cao như kiện toàn nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước; Quốc hội đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng với quốc gia. (đọc thêm)