Hà Nội chi 74 tỷ đồng hồi sinh công viên Việt Hưng

Sau thời gian dài bị bỏ hoang, xuống cấp, công viên Việt Hưng đang dần hồi sinh sau khi được đầu tư 74 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp.(đọc thêm)