Giá xăng giảm khoảng 500 - 700 đồng/lít

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu lúc 15 giờ ngày 30/5 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít) và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít).(đọc thêm)