Giá gạo Việt Nam vượt đối thủ cạnh tranh

Liên tiếp trong nhiều tháng, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam luôn ở mức cao nhất thế giới, vượt Thái Lan và Ấn Độ.(đọc thêm)