Diễn tập sơ tán quy mô lớn tại nhà ga tuyến Metro Nhổn-ga Hà Nội

Cuộc diễn tập cứu nạn, cứu hộ trên tuyến Metro Nhổn- ga Hà Nội nhằm kiểm chứng sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng bên ngoài dự án, đảm bảo tính chủ động xử lý tình huống trong trường hợp khẩn cấp.(đọc thêm)