Đề xuất đồ uống càng nhiều đường càng bị đánh thuế cao

Bộ Y tế đề xuất, tất cả các đồ uống có đường theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) có mặt trên thị trường đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó phương thức đánh thuế theo hàm lượng đường trong 100 ml đồ uống, trên ngưỡng này thì đánh thuế và đánh theo mức thuế càng nhiều đường càng cao.(đọc thêm)