Đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan báo chí

Các cơ quan báo chí với tài nguyên thông tin quan trọng, trong đó có những cơ quan thông tin chủ lực của quốc gia, luôn cần được bảo đảm an toàn trước thủ đoạn của các nhóm tin tặc (hacker).(đọc thêm)