Cuba bắt đầu mở cửa cho doanh nghiệp nước ngoài

Từ tháng 4 tới, các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ có vốn nước ngoài sẽ lần đầu tiên được hoạt động tại Cuba. Đây là một thay đổi bước ngoặt của quốc đảo vùng Caribe này và được truyền thông nhà nước đăng tải gần đây.(đọc thêm)