Công nghệ mới định hình tương lai báo chí

Xu hướng chung của báo chí thế giới hiện nay là lấy công nghệ làm trụ cột để từ đó cho ra đời những tác phẩm báo chí đa dạng, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. (đọc thêm)