Bộ Y tế sẽ thành lập 3-6 trung tâm dự trữ thuốc hiếm

Trước thực trạng các bệnh viện lớn triền miên thiếu thuốc hiếm và thuốc hạn chế nguồn cung, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu thành lập các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung mà Việt Nam cần. (đọc thêm)