Bộ Công Thương sẽ quy định ngưỡng Ethylene Oxide trong mì ăn liền

Vụ Khoa học và công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian tới sẽ xây dựng ngưỡng giới hạn cho phép đối với dư lượng chất Ethylene Oxide trong mì ăn liền tiêu thụ trong nước và các sản phẩm thực phẩm khác có mối nguy tương tự thuộc phạm vi quản lý của Bộ.(đọc thêm)