AI có thể tính toán nhanh hơn và chính xác hơn con người?

Những đột phá gần đây trong công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới đã gây chấn động thế giới. Các chuyên gia đã bắt đầu thử nghiệm AI trong mọi lĩnh vực, kể cả trong thế giới toán học. Câu hỏi đặt ra là liệu AI có thể tính toán nhanh hơn và chính xác hơn con người hay không.(đọc thêm)