10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội ngày 23/3/2023. (đọc thêm)