Tags:

Tiktok ad awards 2024

  • Vinh danh những chiến dịch quảng cáo xuất sắc của năm

    Vinh danh những chiến dịch quảng cáo xuất sắc của năm

    Bằng việc mở ra một sân chơi hoàn toàn mới cho các thương hiệu và agency cùng nhau tái định hình ngành tiếp thị, giải thưởng TikTok Ad Awards 2024 hướng đến vinh danh những doanh nghiệp dẫn đầu và nỗ lực cống hiến của họ trong việc phát triển thị trường quảng cáo nội địa lẫn khu vực.