Tags:

Phonsavanh

  • Khám phá bí ẩn Cánh đồng Chum Xiengkhouang ở Lào

    Khám phá bí ẩn Cánh đồng Chum Xiengkhouang ở Lào

    Cánh đồng Chum Xiengkhouang nằm ngay bên thị xã Phonsavanh, tỉnh Xiengkhouang, Bắc Lào không chỉ là một vùng di tích văn hóa lịch sử, mà còn là biểu tượng đậm nét của sự phồn thịnh và đa dạng văn hóa của quốc gia này và cho đến nay, nguồn gốc của những chiếc chum ở đây vẫn chưa có lời giải đáp.