Tags:

Mrcv

  • Israel thử nghiệm xe robot chiến đấu không người lái

    Israel thử nghiệm xe robot chiến đấu không người lái

    Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã tiến hành thử nghiệm xe robot chiến đấu không người lái cỡ vừa (MRCV) do Cơ quan Nghiên cứu và phát triển của bộ này phối hợp thực hiện cùng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng.