Tags:

Hkabaeima

  • GS1 Hồng Kông và HKABAEIMA hợp tác để nâng cao tiêu chuẩn và dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng

    GS1 Hồng Kông và HKABAEIMA hợp tác để nâng cao tiêu chuẩn và dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng

    HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach  – GS1 Hồng Kông – GS1 Hồng Kông đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với HKABAEIMA ((Hong Kong Alliance for Built Asset & Environment Information and Management Associations tạm dịch: Liên minh Các hiệp hội quản lý thông tin tài sản xây dựng & môi trường Hồng Kông) là Chi nhánh Hồng Kông của buildingSMARTSMART. Theo đó, hai bên sẽ cho phép ngành xây dựng được hưởng lợi từ chuyên môn tổng hợp của cả hai tổ chức, thông qua việc sử dụng các tiêu chuẩn và dịch vụ mà họ cung cấp.