Tags:

Donadl trump

  • Nhà Trắng thúc đẩy gói cứu trợ COVID-19 thứ hai

    Nhà Trắng thúc đẩy gói cứu trợ COVID-19 thứ hai

    Trong lúc đàm phán lưỡng đảng cấp cao về gói cứu trợ COVID-19 thứ hai cho nền kinh tế Mỹ tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donadl Trump tiếp tục chỉ trích các nghị sĩ đảng Dân chủ không thiện chí tiến tới một thỏa thuận.