Tags:

Camex

  • Đình chỉ hoạt động, xử phạt công ty Camex vi phạm về bảo vệ môi trường

    Đình chỉ hoạt động, xử phạt công ty Camex vi phạm về bảo vệ môi trường

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản vừa ký quyết định 2747/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Camex Việt Nam (Công ty Camex), trụ sở tại thôn Quảng Nội, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang với tổng số tiền 215 triệu đồng.