Tags:

Công tác dân vận

 • Công tác dân vận góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng

  Công tác dân vận góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng

  Ngày 4/11, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).

 • Triển lãm ảnh nhân 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Triển lãm ảnh nhân 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Sáng 30/10, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam" (15/10/1930 - 15/10/2020) tại Công viên Lam Sơn (Quận 1).

 • Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

  Với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra từ ngày 27 - 29/10 tại Hà Nội.

 • ‘Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công’

  ‘Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công’

  Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 90 năm qua (15/10/1930 – 15/10/2020) các cán bộ làm công tác dân vận đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 • Phát huy giá trị và ý nghĩa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận

  Phát huy giá trị và ý nghĩa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận

  Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Cảnh sát biển với phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' 

  Cảnh sát biển với phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' 

  Thời gian qua, quán triệt sâu sắc đường lối của trương của Đảng và của Thủ trưởng Bộ Tư lênh Cảnh sát biển (BTL CSB) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng CSB luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương.

 • Cần Thơ tuyên dương các mô hình, điển hình 'Dân vận khéo'  

  Cần Thơ tuyên dương các mô hình, điển hình 'Dân vận khéo'  

  Ngày 13/10, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020) và tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

 • Khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, phát huy quyền làm chủ, giải quyết nguyện vọng chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

 • Phát huy sức mạnh 'thế trận lòng dân' trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Phát huy sức mạnh 'thế trận lòng dân' trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

 • Cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nghiêm việc nêu gương trước nhân dân

  Cán bộ làm công tác dân vận thực hiện nghiêm việc nêu gương trước nhân dân

  Ngày 11/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và biểu dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

 • Công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

  Sáng 11/10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận, tuyên tương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc và trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.

 • Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

  Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

  Hướng về cơ sở, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, quan tâm hơn đến cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trước nhân dân.

 • Đồng chí Trương Thị Mai: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

  Đồng chí Trương Thị Mai: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

  90 năm qua, với quan điểm xuyên suốt “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, công tác dân vận luôn là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

 • Hoạt động về nguồn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Hoạt động về nguồn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Ngày 9/10, tại Nhà bia di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hoạt động về nguồn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020.

 • Nghệ An kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Nghệ An kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

  Ngày 9/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và Biểu dương điển hình "Dân vận khéo" Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

 • Hải đoàn 42 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân Cà Mau

  Hải đoàn 42 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân Cà Mau

  Nhằm tiếp tục đồng hành với ngư dân trên Vùng biển Tây nam của Tổ quốc, trong hai ngày 2 và 3/10, Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

 • Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tổ chức hoạt động truyền thống tại Tuyên Quang

  Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tổ chức hoạt động truyền thống tại Tuyên Quang

  Ngày 3/10, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã tổ chức hoạt động truyền thống tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

 • Khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân Kiên Giang

  Khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân Kiên Giang

  Ngày 26/9, nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện An Minh (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2020 - 2025.

 • Ký kết chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’

  Ký kết chương trình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’

  Chiều 25/9, tại Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

 • Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân Kiên Giang

  Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân Kiên Giang

  Trong hai ngày 24 và 25/9, tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (BTL CSB 4) phối hợp với huyện An Minh tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đoàn kết các lực lượng với nhiệm vụ bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.