Tags:

Booktok

  • Hơn 100 phiên kết nối trực tuyến tôn vinh văn hoá đọc

    Hơn 100 phiên kết nối trực tuyến tôn vinh văn hoá đọc

    Chiến dịch #BookTok, với hơn 100 phiên phát sóng trực tuyến (livestream), diễn ra từ ngày 17/4 - 1/5, tại các cửa hàng, nhà sách tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình (TP Hồ Chí Minh). Chương trình do Sở Thông tin & Truyền thông TP Hồ Chí Minh và TikTok phối hợp triển khai.