Xung quanh chuyện 'mở toang' cánh cửa đại học

Việc “mở toang” cánh cửa đại học tạo cơ hội, tăng tính công bằng cho những học sinh thuộc nhóm “bị thua kém” trong xã hội về kinh tế. Nhưng, điều này cũng có thể khiến cho giáo dục đại học trở thành “đại chúng”. Vậy đâu là phương án tối ưu?(đọc thêm)