Triển lãm tranh của nghệ sĩ Lê Thư Hương: ‘Dưới nước’ vẫn nhìn thấy nước mắt

Lê Thư Hương rất tâm đắc với câu của nhà văn Nhật Haruki Murakami: “Cá nói, cậu không thể nhìn thấy nước mắt trong mắt tôi, bởi vì tôi đang ở trong nước. Nước nói, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cậu, bởi vì cậu ở trong lòng tôi” (Tình yêu của cá và nước). Đó cũng là thông điệp nghệ thuật của nghệ sĩ flute Lê Thư Hương trong “Dưới nước” - triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của cô.(đọc thêm)