Tín dụng chính sách 'Bà đỡ' cho hộ nghèo, khó khăn ở vùng biên giới Sốp Cộp

Với mục tiêu “không để ai bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách khác đã thực sự là “bà đỡ” cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.(đọc thêm)