Tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản nội địa

Hiện đã bước vào tháng 6, một số nông sản chuẩn bị vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn. Để bảo đảm đầu ra thuận lợi, các bộ ngành cùng các địa phương đang lên phương án đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhằm tránh tình trạng "được mùa - mất giá".(đọc thêm)