Quý I năm 2023: 1.436 người chết vì tai nạn giao thông

Trong quý I năm 2023, cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm 1.436 người chết. Bình quân mỗi ngày có 16 người chết vì tai nạn giao thông.(đọc thêm)